Ako sa zúčastniť

 1. Stiahni si prihlasovací formulár Stiahnutie prihlasovacieho formulára (dokument Adobe PDF)Stiahnutie prihlasovacieho formulára
  Prihlasovací formulár obsahuje podmienky účasti.
 2. Prečítaj si podmienky účasti (ide o povinnosť záujemcov pred odovzdaním príspevku).
 3. Vyplň prihlasovací formulár*.
  *Záujemcovia sú vylúčení, ak uvedú neúplné alebo nesprávne údaje.
 4. Daj si dokopy svoju prácu a prihlasovací formulár*.
  *V prípade, že záujemca odovzdáva viac príspevkov, každý príspevok treba odovzdať spolu s prihlasovacím formulárom.
 5. Odovzdaj prácu a formulár poštou do 31. januára 2016 na adresu distribútora:
  Administratívna kancelária Umeleckej súťaže TOYOTA - Vysnívané auto
  TOYOTA CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.,
  Gagarinova 7/C,
  821 01 Bratislava,

  alebo zaslať poštou, prípadne doniesť osobne na adresu niektorého z autorizovaných partnerov spoločnosti TOYOTA - zoznam autorizovaných partnerov.
Dream Car Art Contest

Videá z minulých ročníkov:

Hore Späť