Toyota Dream Car Art Contest

Toyota Motor Slovakia vyhlásila víťazov národného kola detskej umeleckej súťaže Toyota Dream Car Art

 

Spoločnosť Toyota Motor Slovakia (TMSK) oznámila víťazov národného kola detskej umeleckej súťaže Toyota Dream Car Art.

Národné kolo medzinárodnej detskej umeleckej súťaže bolo vyhlásené pre obdobie od decembra 2014 do konca januára 2015.  Súťaž bola rozdelená do troch kategórií – do 8 rokov, 8-11 rokov a 12-15 rokov a v každej boli vyhodnotené 3 najlepšie výtvarné práce.

Dovoľte nám preto, aby sme Vám touto cestou poďakovali, že ste zapojili do súťaže.

Zároveň si dovoľujeme zverejniť zoznam víťazov umeleckej súťaže a výhercom poslať ceny,  ktoré ste získali.

GRATULUJEME!

Všetci víťazi národných súťaží postúpili do Svetovej súťaže, ktorá sa bude hodnotiť v priebehu júna – júla 2015 v Japonsku. Víťazi svetovej súťaže budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa bude konať v auguste 2015 v Japonsku.

Držíme Vám palce!

 

 

Víťazné práce v 3 kategóriách národného kola 2015:

Do 8 rokov - Patrícia Blažeková

8-11 rokov - Bibiana Koreňová

12-15 rokov - Andrea Grunvalská

Viac informácií:

Petra Tomova
Senior PR Specialist
Public Relations

TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s.r.o.
Gagarinova 7/c
821 01 Bratislava (Slovak republic)
www.toyota.sk

T +421 48 21 38 11
M +421 911 845 348
petra.tomova@toyota.sk

Hore Späť