Toyota Dream Car Art Contest

Toyota Motor Slovakia vyhodnotila Národné kolo detskej umeleckej súťaže Toyota Dream Car Art

  • V každej z troch vekových kategórií boli vyhlásené 3 najlepšie detské výtvarné práce

24. marca 2014

Spoločnosť Toyota Motor Slovakia (TMSK) vyhodnotila národné kolo detskej umeleckej súťaže Toyota Dream Car Art Contest. V každej z troch vekových kategórií boli vyhodnotené 3-člennou porotou 3 najlepšie detské práce.

Národné kolo medzinárodnej detskej umeleckej súťaže bolo vyhlásené pre obdobie od decembra 2013 do konca februára 2014. V tomto období dostala TMSK poštou umelecké práce od viac ako 200 mladých výtvarníkov z celej Slovenskej republiky.

Najlepšie práce boli zvolené nezávislou 3 člennou porotou. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií – do 8 rokov, 8-11 rokov a 12-15 rokov a v každej boli vyhodnotené 3 najlepšie výtvarné práce, ktoré mali vzťah k budúcemu automobilizmu.

Tento ročník súťaže Toyota Dream Car Art Contest bol ďalším výrazným krokom vpred predovšetkým preto, že sme dostali najviac detských výtvarných prác v porovnaní s minulými ročníkmi. Rovnako ako v predošlých rokoch bolo nesmierne náročné vybrať medzi všetkými nádhernými „automobilovými snami“ tie najlepšie, ktoré ďalej postúpia do svetovej súťaže. Ako regionálni organizátori tejto detskej umeleckej súťaže máme nesmiernu radosť z toho, že stále viac detí má záujem podeliť sa s nami o svoje predstavy o budúcnosti automobilizmu. Neobmedzená predstavivosť detí v ich prácach je skutočne úžasná! Chceli by sme sa preto všetkým súťažiacim zo srdca poďakovať za účasť v tohtoročnom národnom kole a už dnes by sme radi sľúbili, že v tejto aktivite chceme aj naďalej pokračovať.

Táto súťaž, ako súčasť celosvetových spoločenských aktivít Toyoty, je otvorená pre deti z mnohých krajín a regiónov a koná sa od roku 2004. V Slovenskej republike sa tento rok jedná o tretí ročník. Cieľom súťaže je vytvoriť príležitosť pre deti, ktoré maľujú obrázky svojho „auta snov“ v rámci témy „Váš sen - auto budúcnosti“. Tým sa rozvíja nielen ich záujem o automobily, ale deti taktiež pochopia, že mať sen je nielen zábavné, ale taktiež dôležité.

Ocenení výtvarníci svetového finále dostanú pozvánky, aby sa zúčastnili slávnostného ceremoniálu udelenia cien, ktorý sa bude konať v auguste 2014 v Japonsku.

Víťazi národnej súťaže

Kategória do 8 rokov:

Slávka Dobríková, 6 rokov

Timea Pavličková, 6 rokov

Laura Lujza Bubáková, 7 rokov

1. miesto
Slávka Dobríková,
6 rokov

2. miesto
Timea Pavličková,
6 rokov

3. miesto
Laura Lujza Bubáková,
7 rokov

Kategória 8 - 11 rokov:

Kristína Kováčová, 10 rokov

Bianka Schneiderova, 9 rokov

Karolína Lisická, 11 rokov

1. miesto
Kristína Kováčová,
10 rokov

2. miesto
Bianka Schneiderova,
9 rokov

3. miesto
Karolína Lisická,
11 rokov

Kategória 12 - 15 rokov:

Júlia Kováčová, 12 rokov

Adrián Malých, 13 rokov

Ema Lavríková, 14 rokov

1. miesto
Júlia Kováčová,
12 rokov

2. miesto
Adrián Malých,
13 rokov

3. miesto
Ema Lavríková,
14 rokov

Víťazné práce v 3 kategóriách národného kola 2014:

Do 8 rokov - Slávka Dobríková, 6 rokov

Slávka Dobríková, 6 rokov

8-11 rokov - Kristína Kováčová, 10 rokov

Kristína Kováčová, 10 rokov

12-15 rokov - Júlia Kováčová, 12 rokov

Júlia Kováčová, 12 rokov

Viac informácií:

Petra Tomova
Senior PR Specialist
Public Relations

TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s.r.o.
Gagarinova 7/c
821 01 Bratislava (Slovak republic)
www.toyota.sk

T +421 48 21 38 11
M +421 911 845 348
petra.tomova@toyota.sk

Hore Späť